Kutse Virumaa Metsaühistu üldkoosolekule

Kutsume kõiki ühistu liikmeid osalema Virumaa Metsaühistu üldkoosolekul 29. aprillil 2023.

Aeg: 29. aprill 2023 kell 11:00
Koht: Kauksi Rannahoone

Päevakord

  1. Üldkoosoleku rakendamine (juhataja ja protokollija valimine)
  2. Koosoleku päevakorra kinnitamine
  3. Juhatuse tegevusaruanne
  4. Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  5. 2023. aasta metsaühistu liikmemaksu kinnitamine
  6. Juhatuse liikmete tasustamine ja lepingute sõlmimine juhatuse liikmetega
  7. Toetuste menetlemise tasu
  8. Kohapeal algatatud küsimused

Peale üldkoosolekut kell 13:00-14:00 räägib Arbonics’i esindaja süsinikukrediitide kaubanduse ja uusmetsastamise teemal.

Teata osalemisest!
Oma osalemisest teatada hiljemalt 27.04.2023 telefonil 5664 0645 või kirjuta viktor.lehtse@metsauhistu.ee.