Hukkunud metsa taastamise toetus

Kui Sinu mets on tormi või tulekahju tagajärjel kas osaliselt või täielikult hukkunud, siis Metsameetme toetus aitab metsa taastamise kulusid katta.

Toetuse suurused:

 • Kahjustuse kõrvaldamiseks 1050 €/ha
 • Uue metsakultuuri rajamiseks 731 €/ha
 • Maapinna mineraliseerimiseks loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks 146 €/ha
 • Metsauuenduse hooldamiseks 149 €/ha

Oluline teada

 • Tuuleheite, -murru või metsatulekahju tõttu hukkunud metsa taastamise toetuse saamise tingimuseks on loodusõnnetuse või tulekahju kohta tehtud metsaekspertiis. 
 • Metsamaa pindala, mille kohta toetust taotletakse, peab olema vähemalt 0,5 ha ning kahjustatud metsamaa peab hõlmama vähemalt 20% katastriüksusel paikneva metsamaa osa pindalast, millel kahjustus paikneb.

Toetuse taotlemine algab septembris ning taotlused tuleb Metsaühistule esitada 30. septembriks.

TAOTLE HUKKUNUD METSA TAASTAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile virumaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Sama metsaala kohta saad toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni. 
 • Töödega võib alustada 7.10.2021. Tööde tegemise aeg on 18 kuud peale otsuse tegemist Erametsakeskuse poolt. Hukkunud metsa taastamiseks tehtavad tööd võivad olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

ESITA HUKKUNUD METSA TAASTAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui hukkunud metsa taastamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile virumaa@metsauhistu.ee.