Taimede istutamise toetus

Metsataimede ostuks ja istutamiseks saad taotleda kuni 400 €/ha kohta toetust.

Toetuse taotluse esitamise I vooru  tähtaeg on 14. juuni ja II vooru tähtaeg 15. november 2024.

Oluline teada

 • Toetust saavad taotleda vaid metsaühistu liikmed läbi metsaühistu.
 • Toetust saab taotleda ainult nendele metsaladele, kus on uuendusraie teostatud kas metsateatise või metsakaitseekspertiisi akti alusel.
 • Toetuse taotlemiseks peab istutatud taimede algtihedus vastama metsa majandamise eeskirja nõuetele (§14):
  – Kask ja kuusk vähemalt 1500 taime/ha
  – Mänd vähemalt 2600 taime/ha
 • Istutatud või looduslikult uuenenud kultuuri hilisem täiendamine ei kuulu toetuse alla.
 • Taimed peavad olema ostetud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud Taimetervise registris.
 • Taotluse esitamiseks tuleb tööd enne teostada ning taotlusesse märkida, kellelt metsataimed on ostetud.
 • Istutustööd peavad olema tehtud taotluse esitamise aastal.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 2% saadud toetusest.

TAOTLE TAIMEDE ISTUTAMSE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see e-postile virumaa@metsauhistu.ee

Hea teada!

Maapinna ettevalmistamise, taimede istutamise ja/või metsataimede hooldamise toetust saad taotleda koos ühe taotlusega.

Selleks täida taotluse vormi järgmiselt:

1. Täida ära veerud 1 kuni 5

2. Lisaks täida vastavalt tehtud metsatöödele ära järgmised veerud:

 • Taimede soetamine koos istutamisega: 6, 7, 8, 9, 10
  • Veergude 7 kuni 10 täitmiseks leiad andmed taimeostu arve pealt
 • Maapinna ettevalmistamine: 11
 • Istutatud taimede hooldamine: 12, 13
  • Kui taotled toetust ainult hooldamise eest, siis jäta veerud 6 kuni 11 tühjaks