Metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava

Enne kui metsa majandamisega alustada, on vaja ülevaadet, millises seisundis on Sinu mets praegu ning millised on vajalikud sammud järgnevateks aastateks.

Inventeerimine

Inventeerimisandmed annavad täpse ülevaate metsa seisust – puistu liigiline koosseis, vanus, kõrgus, tagavara jms.

Inventeerimisandmed kantakse Metsaregistrisse ning kehtivad järgmised 10 aastat. Kehtivad inventeerimisandmed on vajalikud harvendus- ja uuendusraiete tegemiseks ning metsandustoetuste taotlemiseks.

Kehtivad metsa inventeerimisandmed on vajalikud:

  • Üle 5 ha suurustes metsades tööde teostamiseks füüsilisest isikust metsaomanikel
  • Üle 2 ha suurustes metsades tööde teostamiseks juriidilisest isikust metsaomanikel
  • Erinevate metsandustoetuste taotlemiseks

Metsamajandamiskava

Inventeerimisandmete põhjal saab metsakorraldaja koostada metsamajandamiskava, mille alusel metsatöid targalt planeerida. Kava kirjeldab metsa seisundit praegu, jagab nõuandeid ja toob välja soovituslikud tööd järgnevaks 10 aastaks.

Hind

Metsamajandamiskava koostamise hind on keskmiselt 14,5 €/ha (hind sisaldab KM).

Hind sõltub metsamaa suurusest ja sellest, kas inventeerimisandmed tellitakse koos metsamajandamiskavaga või ilma.

TELLI METSAMAJANDAMISKAVA

+372 5664 0645

virumaa@metsauhistu.ee

Rakvere 27, Jõhvi – Vaata asukohta kaardil

Metsa inventeerimiseks saad taotleda toetust

Metsa inventeerimise kulude osaliseks katmiseks saad taotleda toetust. Selleks peavad olema Sinu metsa värsked andmed kantud Metsaregistrisse toetuse taotlemise aastal või sellele eelneval 2 kalendriaastal.

Metsa inventeerimise toetust makstakse kuni 10 €/ha ning seda saad taotleda üks kord seitsme aasta jooksul.