Kasvavate puude laasimise toetus

Kasvavate puude laasimise toetus katab võimalikult kvaliteetsete palgipuude kasvatamiseks madalamate okste lõikamise tööd kuni 15 cm keskmise rinnasdiameetriga puudel. Laasitud tüve lõpp-pikkus peab olema vähemalt 3 meetrit (vaata joonist paremal) ning ühel hektaril tuleb laasida vähemalt 200 puud.

Toetuse suurus on 102 €/ha.

Toetuse taotlemine algab septembris ning taotlused tuleb Metsaühistule esitada 30. septembriks.

Kasvavate puude laasimine. Virumaa Metsaühistu

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu 2% saadud toetuse summast.

TAOTLE KASVAVATE PUUDE LAASIMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile virumaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

  • Toetuse saamiseks peavad laasitud puud olema märgistatud märkelindi või -värviga, mis on nähtav vähemalt viie aasta jooksul peale viimase toetusosa väljamaksmisest.
  • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
  • Sama metsaala kohta saad toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni.
  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
  • Töödega võib alustada 7.10.2021. Tööde tegemise aeg on 18 kuud peale otsuse tegemist Erametsakeskuse poolt.
  • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne

ESITA LAASIMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui laasimistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile virumaa@metsauhistu.ee.